Obszary doradztwa

Świadczymy usługi w zakresie doradztwa strategicznego i biznesowego dla branży farmaceutycznej.  Pomagamy firmom rozwijać się i poprawiać rentowność poprzez optymalizację strategii, podnoszenie kompetencji i zaangażowania zespołu, a przez to wzrost efektywności działania.

Każdą firmę, dla której prowadzimy projekt doradczy traktujemy jak własną, angażując całkowicie czas, wiedzę i doświadczenie.

Jak działamy

1. Analiza otoczenia i wewnętrzna firmy

Analizujemy zarówno otoczenie, jak wewnętrzne procesy i działania firmy. Wsłuchujemy się w potrzeby naszego klienta, aby wyprawować później jak najlepsze rozwiązania. To bardzo ważny etap, jego właściwe przeprowadzenie jest kluczowe do przygotowania rozwiązań odpowiadających potrzebom i rozwiązaniu problemów.

2. Rekomendacje

Przygotowujemy najlepsze naszym zdaniem rekomendacje. Zawsze dyskutujemy z kadrą zarządzającą, słuchamy opinii i uwag. Jeśli to niezbędne, wprowadzamy korekty, tak aby managerowie, którzy będą wdrażać rozwiązania w życie byli do nich przekonani. Tylko wtedy mają one szanse przynieść zmianę. Dopiero, gdy upewnimy się, że kadra zarządzająca jest przekonana i gotowa do zmian, wspólnie wypracowujemy plan działania.

3. Wdrożenie

Pomagamy przeprowadzić zespoły przez kolejne etapy planu działania, tak aby przejść naturalne fazy lęku i oporu przed zmianą. Jesteśmy po to, by wspierać w razie potrzeby managerów przeprowadzających zmiany. To oni bowiem przekonują i angażują Zespoły w nowe zadania.

4. Analiza wyników

Po wdrożeniu nowych rozwiązań analizujemy osiągane wyniki. Oceniamy co przyniosło najlepsze rezultaty, mierzymy KPI ustalone wcześniej z Klientem.