Szanowni Państwo,
Zgodnie z wymaganiami prawnymi „Ustawą Prawo farmaceutyczne" z dnia 6 września 2001 roku PDG Cetus Pharma Sp. z o.o. jest zobowiązana w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem terapii zbierać wszystkie informacje dotyczące działań niepożądanych zaistniałych w wyniku stosowania produktów firmy Pharmascience. Wiedza ta służy stałej ocenie profilu bezpieczeństwa leków i podejmowaniu działań w celu minimalizacji skutków ubocznych terapii a tym samym poprawie bezpieczeństwa stosowania leków przez pacjenta.

Działanie niepożądane – każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

W przypadku wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu firmy PDG Cetus Pharma Sp. z o.o., działanie niepożądane można zgłosić do Działu Nadzoru Nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii:

PDG Cetus Pharma Sp. z o.o.
ul. Sokratesa 11B, 01-909 Warszawa
tel: + 48 606 383 970
e-mail: PV@CETUSPHARMA.PL

Stanowisko: LPPV
Andrzej Baranowski
tel: +48 604 494 454
e-mail: a.baranowski@cetuspharma.pl

Stanowisko: dLLPV
Maciej Dąbkowski
tel: +48 606 383 970
e-mail: m.dabkowski@cetuspharma.pl