Rejestracja apteki


Wyrażam zgodę na udział w Programie Zapobiegania Ciąży, aby wdrożyć następujące procedury minimalizacji ryzyka przewidziane dla recept na lek Lenalidomide Pharmascience tak, jak zostało to wyszczególnione w Pakiecie Informacyjnym dla Pracownika Służby Zdrowia i niniejszym potwierdzam, że: