Rejestracja lekarza


Potwierdzam, że jestem lekarzem z odpowiednim doświadczeniem w zarządzaniu produktamiimmunomodulującymi lub chemioterapeutycznymi,wyrażam zgodę na udział w Programie Zapobiegania Ciąży,aby wdrożyć następujące procedury minimalizacji ryzykakiedy wypisuję receptyna lek Lenalidomide Pharmascience tak, jak zostało towyszczególnione w Pakiecie Informacyjnym dla Pracownika Służby Zdrowia i niniejszym potwierdzam, że: